Naktinio bėgimo nuostatai

1. Bendroji dalis

VšĮ „Kauno maratono klubas“ 2023 m. rugpjūčio 25 d. rengia bėgimą „NAKTINIS BĖGIMAS 2023“

2. Nuotoliai

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:
5km;
10km;

3. Varžybų vieta ir laikas

Preliminari renginio vieta- Ąžuolynas.
Preliminari bėgimo trasa - Ąžuolynas.
Preliminari renginio pradžia 21:00 val.

4. Laiko limitas

1. 5 km – 45 min.
2. 10 km – 70 min.
3. Varžybų dalyvių laikas gali būti neužfiksuotas jei jie trasos neįveikia per nustatytą laiko limitą.

5. Dalyviai

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, internetinėje svetainėje naktinisbegimas.lt užpildę registracijos formą ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
2. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

6. Specialios sąlygos ir apribojimai

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją bei registracijos duomenis. Keitimo mokestis 5EUR.
3. Registracijos duomenų bei distancijos keitimai atliekami tada, kai dalyvis sumokėjęs keitimo mokestį elektroniniu paštu registracija@kmk.lt atsiunčia pavedimo kopiją bei laiške nurodo norimus pakeisti duomenis. Bet kokie keitimai atliekami iki 2023-08-18.

Rekvizitai:
VšĮ „Kauno maratono klubas“,
Įmonės kodas 302437756,
sąskaita: LT987044060007208150
bankas: SEB bankas,
banko kodas 70440,
SWIFT kodas (BIC) CBVILT2X,
Teleksas 261601 VILBK LT

4. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
5. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti numerį, kuriame įmontuota laiko matavimo elektroninė mikroschema. Numeris turi būti tvirtinamas ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį su laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
6. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 50 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (Varžybų direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos. Pretenzijos priimamos numerių atidavimo/registracijos vietoje, renginio metu.
10. Varžybų rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.
11. Dalyviai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant privalo palikti renginio vietą.

7. Varžybų trasa, specialūs punktai trasoje

1. Numatomas visų distancijų startas/finišas prie Dariaus ir Girėno paminklo.
2. Bėgimo trasoje bus įrengtas vandens punktas, kuriame varžybų dalyviams bus dalinamas vanduo. Vandens punktas bus įrengtas apytiksliai ties 2,5 km.

8. Apdovanojimai

1. Kiekvienos distancijos (5km, 10km) pirmieji trys vyrai ir moterys apdovanojami rėmėjų prizais.
2. Išradingiausiai pasipuošę dalyviai apdovanojami rėmėjų prizais.

9. Dalyvių startinis mokestis

1. Dalyvio startinis mokestis nurodytas www.naktinisbegimas.lt svetainėje.
2. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
3. Gavus nemokamą registraciją iš įmonės ar trečiosios šalies registracijos mokestis negražinamas.
4. Bilietų kiekis ribotas.

10. Dalyvių registracija ir numerių išdavimas

1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.naktinisbegimas.lt iki rugpjūčio 17 d. Pasiekus dalyvių limitą registracija gali būti sustabdyta anksčiau.

2. Dalyvių numerių atsiėmimas:

2.2. DALYVIŲ NUMERIŲ ATSIĖMIMAS RENGINYJE - RUGPJŪČIO 25 DIENĄ:
● Penktadienį renginio zonoje, LSU centriniuose rūmuose nuo 19:00 – likus 30min iki pasirinktos distancijos starto;
● Dalyviai turėtų įvertinti tai, kad gali susidaryti eilės numerių išdavimo vietoje, todėl raginame kauniečius dalyvius numerius atsiimti išankstiniame numerių atsiėmime, o renginio dieną numerių atsiėmimo vietą užleisti svečiams iš kitų miestų;

2.3. Numerių atsiėmimo vietoje privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dalyvio pasą (atsiimant kito dalyvio numerį privaloma pateikti dalyvio paso, asmens dokumento kopijas).

3. Atsiimti kito dalyvio numerį galima tik pateikus to dalyvio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

5. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti atsiėmimo vietoje. Po renginio dalyvio krepšeliai neatiduodami.

6. Nepilnamečiai dalyviai atsiimdami numerius privalo pateikti raštišką tėvų sutikimą dalyvauti renginyje.

11. Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

1. VŠĮ „Kauno maratono klubas“, juridinio asmens kodas: 302437756, buveinės adresas: Bajorų g. 6-5, Kaunas (veiklos adresas: I. Kanto g. 25, 315 kab., Kaunas), tel. +370 676 39276, el. p. info@kmk.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „NAKTINIS BĖGIMAS“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
2. VŠĮ „Kauno maratono klubas“ taip pat yra interneto svetainės https://www.naktinisbegimas.lt valdytojas.
3. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą 2 p. nurodytoje internetinėje svetainėje ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „NAKTINIS BĖGIMAS“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais, kaip antai:
3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.naktinisbegimas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje
6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
7. Dalyvio, žiūrovo duomenys renkami ir saugomi:
7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.
7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami.
7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
7.4. COVID-19 ligos protrūkio valdymo tikslu duomenys apie dalyvio, žiūrovo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, nuolatinės gyvenamosios vietos informaciją(gatvės pav., namo nr., buto nr., miestas, savivaldybė, šalis) - 21 d. nuo įvykusio renginio dienos. 8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Kauno maratono klubas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
9. Dalyvis turi teisę į duomenų perkeliamumą (šią teisę dalyvis gali įgyvendinti nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus tiesiogiai taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
10. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (gavus dalyvio išankstinį sutikimą), dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti gautame el. laiške paspaudęs atitinkamą nuorodą laiško apačioje arba informavęs el. pašto adresu info@kmk.lt.
11. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Kauno maratono klubas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

12. Baigiamosios nuostatos

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.